การตรวจสอบการแข่งขัน

  • การตรวจสอบการแข่งขัน

    การตรวจสอบการแข่งขัน

    ฟิกซ์เจอร์ตรวจสอบคืออะไร?เป็นเครื่องมือประกันคุณภาพที่ใช้สำหรับตรวจสอบคุณลักษณะของรายการที่ซับซ้อนมีการใช้อย่างสูงในกระบวนการผลิตยานยนต์ โดยจะทำการตรวจสอบชิ้นส่วนตัวถังโลหะแผ่นที่เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้มั่นใจว่ายานพาหนะทั้งหมดได้รับการแก้ไขและจัดตำแหน่งอย่างถูกต้องการตรวจสอบฟิกซ์เจอร์นั้นเข้าถึงได้เป็นหลักสำหรับการรับรองผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ไม่ว่าจะตอบสนองความต้องการทั้งหมดเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานหรือไม่มีวัสดุเรียบและ...