บริการทำรู

  • บริการทำรู

    บริการทำรู

    การเจาะรูเป็นประเภทหนึ่งของการตัดเฉือนที่ใช้เฉพาะเพื่อเจาะรูเข้าไปในชิ้นงาน ซึ่งสามารถทำได้กับเครื่องจักรหลายประเภท รวมถึงอุปกรณ์ตัดเฉือนทั่วไป เช่น เครื่องกัด CNC หรือเครื่องกลึง CNCนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์พิเศษสำหรับการเจาะรู เช่น แท่นเจาะหรือเครื่องต๊าปเกลียวชิ้นงานเป็นชิ้นส่วนของวัสดุรูปทรงสำเร็จรูปที่ยึดกับฟิกซ์เจอร์ ซึ่งติดอยู่กับแท่นภายในเครื่องเครื่องมือตัด ...