บริการเปลี่ยนอะไหล่

  • บริการเปลี่ยนอะไหล่

    บริการเปลี่ยนอะไหล่

    การกลึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการตัดเฉือน ซึ่งเป็นกระบวนการกำจัดวัสดุ ซึ่งใช้เพื่อสร้างชิ้นส่วนที่หมุนได้โดยการตัดวัสดุที่ไม่ต้องการออกไปกระบวนการกลึงต้องใช้เครื่องกลึงหรือเครื่องกลึง ชิ้นงาน ฟิกซ์เจอร์ และเครื่องมือตัดชิ้นงานเป็นชิ้นส่วนของวัสดุที่ขึ้นรูปสำเร็จซึ่งยึดเข้ากับฟิกซ์เจอร์ซึ่งติดอยู่กับเครื่องกลึงและปล่อยให้หมุนด้วยความเร็วสูงโดยทั่วไปแล้วคัตเตอร์เป็นเครื่องมือตัดแบบจุดเดียวที่ยึดไว้กับตัวเครื่องเช่นกัน แม้ว่าจะมีการ...