การผลิตโลหะเหล็ก

  • การผลิตโลหะเหล็ก

    การผลิตโลหะเหล็ก

    การแปรรูปโลหะแผ่นเป็นการจำแนกประเภทของกระบวนการผลิตที่ขึ้นรูปชิ้นส่วนของโลหะแผ่นเป็นส่วนที่ต้องการโดยการนำวัสดุออกและ/หรือการเสียรูปของวัสดุแผ่นโลหะซึ่งทำหน้าที่เป็นชิ้นงานในกระบวนการเหล่านี้ เป็นหนึ่งในรูปแบบที่พบได้บ่อยที่สุดของสต็อกวัตถุดิบความหนาของวัสดุที่จัดประเภทชิ้นงานเป็นแผ่นโลหะไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตาม แผ่นโลหะโดยทั่วไปถือว่าเป็นชิ้นส่วนที่มีความหนาระหว่าง 0.006 ถึง 0.25 นิ้วพาย...