แม่พิมพ์ฉีด

  • แม่พิมพ์ฉีด

    แม่พิมพ์ฉีด

    กระบวนการฉีดขึ้นรูปใช้แม่พิมพ์ซึ่งโดยทั่วไปทำจากเหล็กหรืออะลูมิเนียมเป็นเครื่องมือแบบกำหนดเองแม่พิมพ์มีส่วนประกอบหลายอย่าง แต่สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนได้แต่ละครึ่งติดอยู่ภายในเครื่องฉีดพลาสติก และครึ่งหลังสามารถเลื่อนได้ เพื่อให้สามารถเปิดและปิดแม่พิมพ์ได้ตามแนวการแยกส่วนของแม่พิมพ์ส่วนประกอบหลักสองส่วนของแม่พิมพ์คือแกนแม่พิมพ์และช่องแม่พิมพ์เมื่อปิดแม่พิมพ์แล้ว ช่องว่างระหว่างแกนแม่พิมพ์กับโพรงแม่พิมพ์...